Hrozí nám zrážka s asteroidom?


Vo štvrtok 24. novembra o 18:00 hod. bude v PKO o asteroidoch prednášať doc. Ján Svoreň. * Pod lampou na STV2 Francúzsko.

Populárnovedecká prednáška riaditeľa Astronomického ústavu SAV doc. RNDr. Jána Svoreňa, DrSc. pod názvom „Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou“ bude v malej sále PKO v Bratislave.

Tézy prednášky:
- rozloženie medziplanetárnej hmoty v Slnečnej sústave
- asteroidy v Slnečnej sústave
- skupiny asteroidov približujúce sa k dráhe Zeme
- základné vlastnosti asteroidov
- výskum asteroidov z kozmických sond
- Zem v prostredí medziplanetárnych telies
- zrážky so Zemou v minulosti
- pozorovacie programy na vyhľadávanie nebezpečných asteroidov
- slovensky príspevok k poznávaniu asteroidov
- budúce priblíženia
______________________________________________________

Témou dnešnej (štvrtok 24. 11.) relácie STV Pod lampou o 21.50 hod. budú dôvody, prečo došlo v Francúzsku k násilným protestom prisťahovalcov a čo to znamená pre nás. Repríza bude v noci zo soboty na nedeľu o 0:45 hod.

Hosťami večera sú:

Milan Krajniak, podnikateľ
Michal Havran ml., konzultant pre theopolitiky, Strasburg
Robert Plichta, dopisovateľ Le Monde, Praha
Tomáš Zálešák, politológ

Diskutovať sa bude aj o týchto otázkach:
• Udalosti v Paríži – týkajú sa podľa vás nejakým spôsobom aj Slovenska?
• Ako mala reagovať francúzska vláda a polícia?
• Je problém zažehnaný?
• Je oheň v uliciach francúzskych miest dôkazom nejakého zlyhania?
• Čo je podľa vás skutočná príčina horiacich aut?
• Zlyhala idea solidarity? Alebo čo zlyhalo?
• Aké je slušné riešenie prílivu prisťahovalcov? Ako zabrániť problémom, ktoré vznikajú v getách?
• Nakoľko ide o problém islamu a nakoľko o sociálny problém?
• Je to druhá či tretia generácia prisťahovalcov. Dá sa vôbec prijať nová identita?
• Je idea Európy, otvorenej pre prisťahovalcov realistická? Má byť demokracia otvorená pre všetkých naokolo?
• Nakoľko je to vec imigračnej politiky? Má sa sprísniť?
• Ak sa sprísni, ako riešiť vymieranie Európy?
• Sú udalosti v Paríži aj problémom Slovenska?

Vaše otázky a názory nám môžete posielať na adresu podlampou@stv.sk

Obrázky:


Krátery po páde asteroidov na zemskom povrchu.Rôzne tvary malých planétok, ako ich vidia astronómovia.Dráhy asteroidov v Slnečnej sústave.Jedna z najnovších fotografií asteroidu Itokawa, ktorú získala japonská kozmická sonda HAYABUSA pred niekoľkými dňami.Snímka asteroidu Itokawa s tieňom sondy HAYABUSA.Celkový pohľad na vyše polkilometrový asteroid.
Dátum a čas: 17.6. 2024 16:40:41 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!