Úplné zatmenie Slnka v PKO


V utorok 17. januára o 18:00 hod. bude o zatmeniach prednášať Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV.

Cyklus astronomických prednášok v Malej sále bratislavského PKO organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko pravidelne, raz za mesiac. Prednášajú odborníci z Astronomického ústavu SAV, s množstvom dokumentačného materiálu, obrázkov aj videoprojekcií. Súčasťou prednášky vždy na záver bude aj diskusia s návštevníkmi, odborníci radi odpovedia na všetky otázky.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici ku svojej prednáške pod názvom Úplné zatmenie Slnka dodáva:

„Úplné zatmenia Slnka sú najkrajším a veľkolepým kozmickým divadlom, pri ktorom „deň sa v noc obráti a hviezdy sa stanú viditeľné a ľudí popadne strach“ - uvádza sa v historických záznamoch. Aj dnes, keď poznáme príčiny vzniku zatmenia Slnka a dokážeme ho aj spoľahlivo predpovedať, úplné zatmenie Slnka má svoj pôvab a čaro. A nielen to, úplné zatmenia Slnka sa využívajú na výskum najvrchnejšej atmosféry našej najbližšej hviezdy – koróny, na výskum rotácie Zeme, pohybu Mesiaca okolo Zeme pod. Najbližšie úplné zatmenie Slnka nastane 29. marca 2006. Žiaľ, z územia našej republiky bude viditeľné len ako čiastočné. Maximálna fáza zatmenia u nás bude od 0,56 (Žilina) po 0,61 (Humenné a Michalovce) a nastane v čase od 11 hodín 45 minút letného stredoeurópskeho času (prvý kontakt – Mesiac sa začne „nasúvať“ na Slnko) do 14 hodín 02 minúty (posledný kontakt), keď Mesiac úplne opustí Slnko. Okrem vedeckých pracovníkov, ktorí sa chystajú pozorovať toto zatmenie Slnka v páse totality od Nigeru po Turecko, na zatmenie sa chystá aj tisícky turistov z celého sveta a azda aj zo Slovenska. O zatmeniach Slnka, ich vzniku, význame (čo sa dá pri nich pozorovať a čo sme sa pri tom dozvedeli) a historických zaujímavostiach, spojených so zatmeniami Slnka, ale aj ako si chrániť zrak počas čiastočného zatmenia Slnka, bude hovoriť utorková prednáška v bratislavskom PKO.“

Na záver návštevníci uvidia aj niekoľko záberov z Galapágov v Tichom oceáne, kde autor pozoroval posledné úplné zatmenie Slnka 8. apríla 2005. Prednáška bude doplnená veľkým množstvom obrazového materiálu.

Obrázky:


Zatmenie Slnka, ako ho vidia pozorovatelia v pásme úplného zatmenia."Deň sa v noc obráti a hviezdy sa stanú viditeľné a ľudí popadne strach."Pásmo úplného zatmenia 29. marca 2006 (http://sunearth.gsfc.nasa.gov).Úplné zatmenia Slnka do roku 2030 na našej zemepisnej dĺžke (http://www.eclipse.za.net/html/home.html). Žiaľ, Slovensku sa budú aj naďalej vyhýbať...RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.Animácia zatmenia 29. marca 2006.
Dátum a čas: 28.5. 2023 04:10:31 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!