Chcete poznať budúcnosť Slnka?


Činnosť Slnka v pokoji i počas aktivity predstaví vo štvrtok 16. marca o 18.00 h v bratislavskom PKO astronóm Aleš Kučera.

Prednášky z astronómie organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici. Vo štvrtok 16.marca, v prednáške nazvanej „Dynamické Slnko“, astronóm RNDr. Aleš Kučera, CSc., z Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu SAV, priblíži verejnosti Slnko tak ako ho nepoznáme.

Pohľad na našu najbližšiu hviezdu, Slnko, sa za posledné desaťročie výrazne zmenil. Dnes je už známe, že to nie je ani zďaleka taká pokojná a neaktívna hviezda, ako sa na prvý pohľad zdá. Intenzívne pozorovanie Slnka z veľkých pozemských slnečných ďalekohľadov, ako aj z družíc na obežnej dráhe, odhalilo vedcom mnoho tajomstiev o jeho vnútornej stavbe, o jeho atmosfére, o jeho vplyve na okolité medziplanetárne prostredie a na našu Zem. Prednáška a jej autor sľubujú skutočne nevšedné zážitky a zaujímavé poznatky. „Vyberieme sa spolu na cestu spoznávania hviezdy, ktorá je z vesmírneho hľadiska takmer bezvýznamná a malá, ale pre nás na Zemi je životne dôležitá“, hovorí Aleš Kučera. „Ukážeme si, že Slnko je dynamická hviezda, kde je všetko v pohybe, kontrolované a ovládané magnetickými poliami“.

Takmer všetko, čo o Slnku vieme, sa dozvedáme zo žiarenia, ktoré k nám prichádza zo Slnka. Analýza slnečného spektra je hlavný nástroj na jeho poznávanie, avšak priamo do stredu Slnka dovoľujú vedcom nazrieť slnečné neutrína. Prednáška ukáže ako ich vedci na Zemi zachytávajú a čo všetko sa od neutrín môžeme dozvedieť.

Účastníci prednášky budú mať tiež možnosť sledovať priebeh vnútornej rotácie Slnka, priebeh slnečných erupcií, výbuchy protuberancií, výbuchy koronálnej hmoty, a rázové vlny na slnečnom povrchu. „Ukážeme si pravidelné striedanie pokojných a aktívnych fáz v živote Slnka – tzv. slnečný cyklus a pozrieme sa aj pod povrch slnečných škvŕn. Slnko, tak ako my všetci, tiež malo svoje roky mladosti, prežíva svoju dospelosť a čaká ho aj koniec života. V prednáške si ukážeme aj to, aká je jeho budúcnosť“, dodáva Aleš Kučera.

Prednáška bude spojená s počítačovou prezentáciou v Power-Point s množstvom ilustračných obrázkov a filmových šotov.

Obrázky:


Astronóm Aleš Kučera člen "slnečného" tímu Astronomického ústavu SAVSlnečná činnost priamo ovplyvňuje našu ZemMagnetické arkády na Slnku pozorované z družice TRACE„V súčasnosti skúmame Slnko ako jeden celok. Počnúc jadrom Slnka a končiac slnečným vetrom v medziplanetárnom priestore“, hovorí Aleš Kučera.Slnečné spektrum s množstvom tmavých spektrálnych čiar
Dátum a čas: 1.6. 2023 17:33:56 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!