Aj novy môžu vzplanúť


Vo štvrtok 11. mája o 18.00 hod. bude v PKO o vzplanutiach nov prednášať Drahomír Chochol z Astronomického ústavu SAV.

Cyklus astronomických prednášok v Malej sále bratislavského PKO organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko pravidelne raz za mesiac. Prednášajú odborníci z Astronomického ústavu SAV, s množstvom dokumentačného materiálu, obrázkov aj videoprojekcií. Súčasťou prednášky, vždy na záver, je aj diskusia s návštevníkmi. Odborníci radi odpovedia na všetky otázky.

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., zo stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici ku svojej prednáške pod názvom Vzplanutia nov dodáva: "Klasické novy sú veľmi tesné dvojhviezdne sústavy s obežnou periódou zložiek niekoľko hodín. Jednou zo zložiek je červený trpaslík, vyplňujúci svoj kritický povrch, z ktorého prúdi hmota do disku obklopujúceho bieleho trpaslíka - hviezdu v záverečných štádiách jej vývoja (obr. 1). Po nahromadení dostatočného množstva látky bohatej na vodík dochádza na povrchu bieleho trpaslíka k explozívnej termonukleárnej premene vodíka na hélium – k vzplanutiu novy. Obálka bieleho trpaslíka je odhodená rýchlosťami dosahujúcimi niekoľko tisíc km/s do okolitého priestoru. Novy pri vzplanutí môžu zvýšiť svoju jasnosť až miliónkrát. Niektoré z nich je možné v maxime jasnosti pozorovať voľným okom (v 20. storočí ich bolo 12)."

Symbiotické novy sú dvojhviezdne sústavy s obežnou periódou zložiek niekoľko rokov. Jednou zo zložiek je obor neskorého spektrálneho typu alebo mirida (pulzujúci chladný obor) strácajúca hmotu hviezdnym vetrom, druhou je biely trpaslík (obr. 2).

Výskum klasických a symbiotických nov je jedným z hlavných výskumných smerov stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. "Fotoelektrické a CCD svetelné krivky nov po ich vzplanutí získavame 50 cm ďalekohľadom a dvoma 60 cm ďalekohľadmi Astronomického ústavu SAV. Spektroskopický výskum robíme v spolupráci so zahraničnými observatóriami.", dodáva D. Chochol. V prednáške sa bude diskutovať o výsledkoch výskumu klasických nov: V1974 Cyg, V723 Cas, V475 Sct (svetelná krivka je na obr. 3) a symbiotických nov: V1329 Cyg, V1016 Cyg, HM Sge a PU Vul.

Obrázky:


Znázornenie prenosu hmoty v tesnej dvojhviezde s bielym trpaslíkom.Znázornenie symbiotickej dvojhviezdy.Obr. č. 3
Dátum a čas: 15.6. 2024 15:10:29 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!