Perzeidy prichádzajú presne


Ako už po mnohé storočia, aj tentoraz meteorický roj Perzeíd vyvrcholí okolo 11. až 13. augusta.

Romantikov, nočných strážnikov, hvezdárov a všetkých milovníkov dobrého nočného neba čaká teda vrchol letnej astronomickej sezóny. Tento roj je aktívny približne od polovice júla do polovice augusta. Vďaka svojmu augustovému maximu bol tento úkaz v minulosti známy aj ako slzy svätého Vavrinca, ktorý bol umučený a upálený na hranici v Ríme 10. augusta za vlády imperátora Valeriána v roku 258. Katolíci dlho verili, že z neba padajú na zem ohnivé slzy tohto mučeníka. Meteory však nie sú ani slzy, ani padajúce hviezdy – čomu zase veria aj mnohí súčasníci. Sú to malé telieska patriace do Slnečnej sústavy (s priemernými rozmermi rádovo 0,1 mm), väčšinou kamennej povahy, ktoré pri prelete Zemskou atmosférou zažiaria. Perzeidy zanechala na trati pri svojich obehoch okolo Slnka dlhoperiodická kométa 109P/Swift-Tuttle. V tomto čase sa s nimi Zem stretáva a my môžeme pozorovať meteorický roj.

Okamih maxima Perzeíd sa tohto roku podľa modelov očakáva 13. augusta, hneď po polnoci o jednej hodine letného stredoeurópskeho času. Ako počas posledných niekoľkých rokov, môže sa objaviť aj druhé maximum o 3 hodiny neskôr, alebo aj ďalšie o 11. hodine. Tieto maximá však môžu v našich krajoch pozorovať už len radary, keďže bude deň. Ani nočné pozorovanie nebude ideálne, pretože ho bude výrazne rušiť svojim jasom Mesiac tri dni po splne.

Perzeidy sú rýchle jasné meteory (do atmosféry Zeme vlietajú rýchlosťou až 59 km/s) a často za sebou zanechávajú stopu. Ich radiant (miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú) je v súhvezdí Perzea, ktorý bude v čase maxima 75° nad východným obzorom. Pozorovateľ môže narátať za hodinu 15 až 40 meteorov patriacich k Perzeidám, okrem nich však zbadá aj iné meteory – ako sporadické (náhodné), tak aj meteory iných meteorických rojov, ktorých je teraz v činnosti hneď niekoľko (z výdatnejších spomeňme napríklad Kappa Cygnidy, či Severné a Južné Delta Aquaridy). Perzeidy rozpoznáme tak, že smer ich letu je od patričného radiantu, pričom v jeho blízkosti sú krátke a pomalé, ďalej od neho zase dlhé a rýchle.

Prajem všetkým nadšencom jasné nebo a splnenie všetkých nevyslovených želaní!

Zuzana Kaňuchová
Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

Obrázky:


Ilustračná fotografia.Pozícia radiantu Perzeíd medzi hviezdami.Meteor...
Dátum a čas: 17.6. 2024 15:47:32 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!