Cez dni otvorených dverí ku hviezdam


Dňa 10. a 23. júna 2007 otvoria observatóriá SAV na Skalnatom plese a Lomnickom štíte opäť svoje dvere verejnosti dokorán.

V rámci projektu "Stretnutia s vesmírom" financovanom Agentúrou na podporu výskumu a vývoja organizuje Astronomický ústav SAV počas leta 2007 sériu šiestich Dní otvorených dverí na svojich vysokohorských pracoviskách na Skalnatom plese a Lomnickom štíte. Prvý bol už v sobotu 2. júna 2007, dva ďalšie (a najbližšie) sa uskutočnia v nedeľu 10. a v sobotu 23. júna 2007. Na Lomnickom štíte svoje Laboratórium kozmického žiarenia sprístupní aj Ústav kozmickej fyziky SAV v Košiciach. Dni otvorených dverí na vysokohorských astronomických observatóriách Slovenskej akadémie vied sú zároveň vynikajúcou príležitosťou pre naplnenie jedného z troch základných cieľov Medzinárodného heliofyzikálneho roka (International Heliophysical Year – IHY) 2007, ktorým je popularizácia. Jej zámerom je ukázať nielen krásu, dôležitosť a význam vedeckého výskumu zo Zeme a kozmického priestoru pre spoločnosť, ale tiež ukázať daňovým poplatníkom kam smerujú ich peniaze a mladú generáciu prilákať k štúdiu prírodných vied.

V čase od 10.00 do 15.00 h (resp. 16.00 h – podľa prevádzky Tatranských lanových dráh) sa budú môcť návštevníci na Observatóriách SAV na Skalnatom plese a Lomnickom štíte zoznámiť nielen s cieľmi vedeckého výskumu, ale aj so životom ľudí, ktorí tu v náročných podmienkach denno-denne pôsobia.

"Príďte sa pozrieť už 10. júna na naše pracoviská, načerpať nové vedomosti o vesmírnych objektoch a morálne podporiť vedecký výskum," pozývajú astronómovia zo SAV. Dňa 2. júna ich pozvanie napriek nepriaznivému počasiu prijalo približne 600 záujemcov z radov domácich a zahraničných turistov (Poľsko, USA, V. Británia, Nemecko, Česko, Južná Kórea). Do ukončenia letnej turistickej sezóny (október 2007) sa Dni otvorených dverí v observatóriách SAV uskutočnia ešte trikrát. Ich termíny budú uverejňované na webe Astronomického ústavu SAV: http://www.astro.sk/~zkanuch/apvv/dni.html.

Do celosvetového "Dňa otvorených dverí", ktorým je 10. jún 2007, sa na základe výzvy European General Assembly of IHY zapojili aj "ľudové hvezdárne" a planetária - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Hvezdárne v Medzeve, Michalovciach, Leviciach a v Rimavskej Sobote. Program návštev sa dá zistiť na www stránkach jednotlivých hvezdární, prípadne na http://ihy.saske.sk/.


RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV a člen Slovenského výboru IHY
RNDr. Jozef Žižňovský, CSc., Astronomický ústav SAV

Obrázky:
Deň otvorených dverí 2. júna 2007 v observatóriu na Skalnatom plese. Na fotografii Mgr. Zuzana Kaňuchová pri sprevádzaní návštevníkov pri ďalekohľade v kupole observatória (druhá sprava)..Slnečná činnost priamo ovplyvňuje našu Zem.
Dátum a čas: 28.5. 2023 04:56:24 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!