V Bratislave opäť o astronómii


V utorok 23. októbra o 17. 30 h bude v Bratislave o extrasolárnych planétach prednášať astronóm Teodor Pribulla z AsÚ.

Planéty mimo slnečnej sústavy: extrasolárne planéty – to je názov druhej prednášky zo šesťdielneho cyklu prednášok určených širokej verejnosti, ktoré pripravuje Astronomický ústav SAV v rámci popularizačného projektu Stretnutia s vesmírom financovaného APVV. Prednáška sa uskutoční v Bratislave v utorok 23. októbra 2007 o 17. 30 h na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v pavilóne F1, v posluchárni F1. Prednášať bude astronóm RNDr. Theodor Pribulla, CSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

"Kým pred 15 rokmi boli extrasolárne planéty SCI-FI, dnes poznáme zhruba 250 takýchto telies a poznatky o nich narastajú exponenciálne. Hľadaniu a štúdiu extrasolárnych planét sa v súčasnosti venujú špičkové tímy vedcov. Prítomnosť planét pri iných hviezdach je zvyčajne možné zistiť len nepriamo, sledovaním pohybu materskej hviezdy," hovorí Theodor Pribulla, "Samotnú planétu je možné pozorovať len výnimočne. Najefektívnejšími metódami detekcie sú meranie radiálnej rýchlosti využitím vysokodisperzných spektier a hľadanie prechodov planét popred disk hviezdy na základe merania poklesu jasnosti sústavy. Väčšina doteraz nájdených planét sú obrie planéty hmotnosťou porovnateľné s Jupiterom, ktoré obiehajú tesne pri materskej hviezde. Súčasný výskum však smeruje k hľadaniu planét podobných Zemi a detekcii života vo Vesmíre. Mali by tomu napomôcť viaceré pripravované aj prebiehajúce kozmické misie. Ich cieľom je aj analýza atmosfér extrasolárnych planét a hľadanie látok podporujúcich život."

Obrázky:
Umelcova predstava extrasolárnej planéty okolo hviezdy 51 Peg. Ide o prvú extrasolárnu planétu nájdenú okolo normalnej hviezdy v roku 1995. Obežná doba planéty je len 4,23 dňa.Planéta detegovaná ďalekohľadom VLT Európskeho južného observatória pri hnedom trpaslíkovi 2M1207.Umelcova predstava planetárnej sústavy okolo Upsilon Andromedae. Tri planéty s obežnými dobami 4,6 dňa, 241 dní a 1290 dní boli nájdené na základe presných meraní radiálnych rýchlostí.
Dátum a čas: 1.6. 2023 18:20:49 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!