O formovaní Slnečnej sústavy


V utorok 30. októbra o 17.30 h bude o posledných štádiách formovania Slnečnej sústavy prednášať astronóm Ľuboš Neslušan.

V poradí už tretia astronomická prednáška zo série popularizačných prednášok tatranských astronómov určených Bratislavčanom, tentoraz na tému Posledné štádiá formovania Slnečnej sústavy sa uskutoční vo vyššie uvedenom termíne na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline (pavilón F1, poslucháreň F1). RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici bude prednášať najmä o vzniku Oortovho oblaku komét a ich vývoji počas prvej miliardy rokov.

"Našu predstavu o poslednom štádiu utvárania sa Slnečnej sústavy môžeme v súčasnosti spresňovať najmä na základe pozorovaní v nej sa nachádzajúcich rezervoárov malých telies. Finálna teória by mala vysvetliť pozorovanú štruktúru klasického Kuiperovho pásu, rozptýleného disku za Neptúnom, ako aj štruktúru vzdialeného Oortovho oblaku komét. Náplňou mojej prednášky je práve opis vzniku tohto oblaku. Predkladaný scenár sa opiera o doteraz najkomplexnejšiu numerickú simuláciu vzniku Oortovho oblaku, ktorá uvažuje o rozptyle telies v kedysi existujúcom proto-planetárnom disku gravitačným pôsobením obrích planét do veľkých heliocentrických vzdialeností. Vo veľkých vzdialenostiach od Slnka sú brané do úvahy galaktické slapy a gravitačné poruchy od okolo prechádzajúcich cudzích hviezd. Dynamická evolúcia študovaných malých telies je vizualizovaná pomocou niekoľkých animácií," povedal nám Dr. Neslušan na margo svojej prednášky, na ktorú Vás spolu s Astronomickým ústavom SAV a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK srdečne pozývame!


Astronomické prednášky v Bratislave - PROGRAM:


  • 30. 10. 2007 – RNDr. Ľuboš Neslušan, CSc.: Posledné štádiá formovania Slnečnej sústavy

  • 6. 11. 2007 – Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.: Je počet 8 planét definitívny?

  • 13. 11. 2007 – RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.: Slnko a prejavy jeho aktivity

  • 20. 11. 2007 – RNDr. Ján Žižňovský, CSc.: Spektroskopia na veľkých ďalekohľadoch


Všetky prednášky sa konajú na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v pavilóne F1, v posluchárni F1 vždy v utorok od 17.30 h.

(Pod obrázkami v prílohe je plagát s programom na stiahnutie vo formáte PDF.

Obrázky:


Observatórium Astronomického ústavu na Skalnatom plese.Oortov oblak.Schématické znázornenie Slnečnej sústavy spolu s jej rezervoármi malých telies, t.j. Edgeworthovým-Kuiperovým pásom a Oortovým oblakom. Zobrazenie je urobené v logaritmickej škále.Pohľad na oblasť planét zo smeru od severného pólu ekliptiky v čase, keď vek Slnečnej sústavy bol 1 miliarda rokov. Kružnicami, zvnútra von, sú znázornené dráhy obrích planét, Jupitera, Saturna, Urána a Neptúna. Body predstavujú malé telesá, ktoré vznikli v pôvodnom proto-planetárnom disku.
Dátum a čas: 1.6. 2023 16:48:22 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!