Tlačová beseda nielen o Slnku


Tatranskí astronómovia predstavili novinárom v Košiciach svoje pozorovania a akcie v roku IHY a v Týždni vedy a techniky 2007.

Rok 2007 je Medzinárodným heliofyzikálnym rokom (IHY). V rámci neho Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, predovšetkým jeho Oddelenie fyziky Slnka, usporiadal veľa akcií pre odbornú i laickú verejnosť. Na tlačovej besede 30. novembra v Košiciach o nich aj o výsledkoch svojich pozorovaní našej najbližšej hviezdy – Slnka – hovorili riaditeľ ústavu doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., vedecký pracovník RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., vedúci Oddelenia fyziky Slnka RNDr. Aleš Kučera, CSc. a vedecký tajomník RNDr. Ján Rybák, PhD.

Medzinárodný heliofyzikálny rok je zároveň pripomenutím vypustenia prvej umelej družice Zeme Sputnika 1 - 4. októbra 1957. Tento deň sa na celom svete považuje za začiatok kozmickej éry. Doktor Rušin zdôraznil, že Slovensko má vo výskume Slnka dlhodobú tradíciu. História jeho výskumu sa začala písať na Observatóriu na Skalnatom plese 19. septembra 1943 o 7.00 hod. pozorovaním slnečnej fotosféry. Dnes sa pozorovacie programy slovenských astronómov vykonávajú najlepšími pozemskými ďalekohľadmi a prístrojmi umiestnenými na družiciach.

Ako uviedol doktor Rybák, v auguste tohto roku prebehla doteraz najväčšia kampaň pripravená "slniečkarmi" z Vysokých Tatier v spolupráci s kolegami z Holandska, Rakúska a Chorvátska. Okrem ďalekohľadu DOT v observatóriu na ostrove La Palma na Kanárskych ostrovoch pozorovali podľa programu, pripravenom Astronomickým ústavom SAV, i družice TRACE, SOHO a len nedávno vypustená družica HINODE, ktoré patria k vesmírnym agentúram Európy (ESA), Spojených štátov amerických (NASA) a Japonska (JAXA). "Pozorovania boli zamerané na problém ohrevu slnečnej koróny, pričom merania sa sústredili na mikroerupcie v aktívnych oblastiach na Slnku a na chromosférickú sieť v pokojnej slnečnej atmosfére," vysvetľoval doktor Rybák a pochválil nové výsledky spoločnej práce našich, rakúskych a chorvátskych astronómov v podobe nedávno zistenej súčasnosti urýchlenia koronárneho výronu hmoty a spustenia slnečnej erupcie.

RNDr. Aleš Kučera, CSc. vyzdvihol fakt, že slovenskí astronómovia sú na základe svojich pracovných výsledkov zaradení do medzinárodnej skupiny, ktorá pripravuje výstavbu a inštaláciu štvormetrového Veľkého európskeho slnečného teleskopu na Kanárskych ostrovoch. AsÚ SAV má na starosti dizajn prístrojov v ohnisku ďalekohľadu.

"My, astronómovia, si uvedomujeme, že vesmír vždy priťahoval ľudí. Aj keď sme v jeho skúmaní pokročili, stále má priveľa svojich tajomstiev. Niektoré z nich sa snažíme objasniť na častých stretnutiach s laickou verejnosťou", informoval riaditeľ ústavu Ján Svoreň. "Často otvárame naše dvere na Skalnatom plese i Lomnickom štíte, začiatkom októbra sme usporiadali celoslovenský seminár z astronómie pre učiteľov, organizujeme cyklus 6 prednášok v Bratislave (odkiaľ je k nám do Tatier predsa len trochu ďaleko)vydali sme pohľadnice s astronomickou tematikou a mnoho iného. V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 2007 pripravujeme na stredu 14. novembra od 9. hodiny v našich priestoroch v Starej Lesnej Deň otvorených dverí, ktorý ukončíme od 17. do 22. hodiny sledovaním objektov nočnej oblohy ďalekohľadmi. V Košiciach sa 16. novembra zapojíme do Dňa otvorených dverí na Ústave materiálového výskumu SAV na Watsonovej ulici (začína sa o 9. hod.) tzv. vedeckým nočným barom, kde o 17. hodine odznie pre verejnosť prednáška o tom, či je zrážka s asteroidmi teória alebo reálna možnosť."

Na záver tlačovej besedy Aleš Kučera zdôraznil, že ľudstvo je veľmi závislé od energií a snaží sa vymyslieť jej náhradné zdroje: "Keď dobre porozumieme procesom na Slnku, budeme môcť vyriešiť náhradný zdroj energie."

Katarína Čižmáriková

Obrázky:
Obrázok Slnka kombinovaný z pozorovaní vo viacerých spektrálnych oblastiach.
Dátum a čas: 17.6. 2024 15:44:20 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!