Spektroskopia a veľké ďalekohľady


V poslednej zo seriálu 6 astronomických prednášok AsÚ SAV v Bratislave vystúpi dnes, 20. novembra, astronóm Jozef Žižňovský.


Prednáškou "Spektroskopia na veľkých ďalekohľadoch" uzavrie astronóm RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. seriál šiestich astronomických prednášok v Bratislave pripravovaných vedeckými pracovníkmi Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici v rámci popularizačného projektu podporovaného APVV. Tá dnešná je venovaná základom spektroskopie a jej využitiu v astronómii. Jozef Žižňovský v nej bude hovoriť o Newtonovom experimente s rozkladom svetla hranolom, stavbe jednoduchého spektroskopu a vývoji spektroskopie pre moderné spektrografy. Reč bude tiež o princípe zrkadlových ďalekohľadov a konštrukcii veľkých astronomických ďalekohľadov, ktoré sa v súčasnosti používajú na spektroskopické pozorovania.

V druhej časti prednášky Jozef Žižňovský uvedie niektoré praktické využitia spektroskopických pozorovaní.

Prednáška sa uskutoční dnes (utorok 20. 11.) o 17.30 h v posluchárni F1 v pavilóne F1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline v Bratislave.





Obrázky:


Isaac Newton





3,6-metrový ďalekohľad Európskeho južného observatória.




Dátum a čas: 28.5. 2023 04:55:42 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!