OHREV SLNEČNEJ KORÓNY:
observačná verifikácia fyzikálnych mechanizmov

Projekt APVV 0066-06


Agentúra pre podporu výskumu a vývoja podporila v rámci všeobecnej výzvy v roku 2006 projekt zameraný na výskum slnečnej koróny s podporou na dobu riešenia 2007-2009. Táto stránka uvádza základné údaje o projekte, informuje o aktivitách organizovaných počas riešenia projektu a prezentuje výsledky, ktoré projekt dosiahol.

Projekt bol riešený kolektívom pracovníkov Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici, ktorý patrí k ústavom Slovenskej akadémie vied. Vedúcim projektu bol Ján Rybák.


Prečo je potrebné skúmať slnečnú korónu?

Koróna je viac ako 1000 krát teplejšia ako povrch Slnka čo na prvý pohľad odporuje druhému termodynanickému zákonu známemu nám všetkým zo základnej školy. Stále jednoznačne nevieme povedať vďaka ktorým fyzikálnym mechanizmom sú ohrievané jednotlivé štruktúry existujúce v slnečnej koróne na teploty viac ako 1 000 000 Kelvinov. Slnečná koróna a ňou prechádzajúci slnečný vietor ovplyvňujú medziplanetárny priestor v ktorom sa nachádza i naša Zem.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo observačné potvrdenie či vyvrátenie navrhnutých teoretických fyzikálnych mechanizmov ktoré by mohli spôsobovať ohrev plazmy v slnečnej koróne nachádzajúcej sa nad slnečnou supergranuláciou, v slnečných mikroerupciách, v koronálnych zjasneniach či v izolovaných magnetických slučkách aktívnych oblastí na Slnku.

Hlavné výsledky projektu:

Informácie o priebehu prác, aktivitách a výsledkoch najdete v položke Materiály stránky projektu.


Agentúra pre podporu vedy a vývoja Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica Slovenská akadémia vied