JAN RYBAK HOME PAGE

Ján Rybák


Observatórium Lomnický štít kde v posledných rokoch trávim veľa dní                                                                                 
 • Kontakt
 • Plány
 • Publikácie
 • Prednášky/diplomové+PhD témy
 • Aj predošlé aktivity

 • LSO: verejný web, intranet (7/2009-7/2015 + 2/2018->)
 • Dáta: H alfa protuberancie, Hemisférické početnosti slnečných škvŕn
 • Projekt APVV-0816-11 'CORPHYS'
 • Pozorovacia kampaň 2016 SST+IRIS J.Kozu
 • Pozorovací program 2016 IHOP316 J.Dudíka: JR sumárny súbor, návrhy javov
 • Pozorovací program CoMP-S@LSO obs_prog_002: Spektropolarimetria pokojných protuberancií
 • Pozorovací program SCD@LSO obs_prog_002: Filamenty aktívnych oblastí: vytváranie, vývoj a zánik

 • OFS - Oddelenie fyziky Slnka AsÚ SAV
 • AsÚ SAV - Astronomický ústav SAV
 • SAV - Slovenská akadémia vied

 • Ostatná aktualizácia: 3. november 2018   WebMail    English