Pavol Schwartz, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879160
Email: pschwartz@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: fyzika Slnka, plánovanie a spracovávanie družicových pozorovaní Slnka, NLTE modelovanie a mnoho-oborová spektroskopia slnečných filamentov/protuberancií, spektroskopia malo-škálových chromosférických štruktúr


Dátum a čas: 23.1. 2022 17:24:25 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!