Dušan Tomko, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879126
Email: dtomko@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: astronómia, kométy, dynamika malých telies
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 18.6. 2018 09:45:53 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!