Marcela Bodnárová, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879162
Email: bodnarova@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: fotosféra Slnka, slnečná granulácia, dynamika konvekcie slnečnej plazmy


Dátum a čas: 17.1. 2019 14:40:13 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!