Andrea Sanigová, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879159
Email: asaniga@astro.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 24.10. 2017 09:31:48 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!