Vladimír Porubčan, Prof. RNDr. DrSc.
  
Adresa pracoviska: Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879189
Email: astropor@savba.sk
Študijný a vedecký odbor: meteory, meteorické roje, meteority, asteroidy, kométy


Dátum a čas: 23.9. 2019 06:40:28 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!