Július Koza, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879166
Email: koza@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: fotosféra a chromosféra Slnka, slnečná granulácia, teória prenosu žiarenia


Dátum a čas: 2.12. 2021 01:37:30 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!