Jaroslav Ambróz, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879139
Email: jaro@astro.sk


Dátum a čas: 2.12. 2021 01:54:55 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!