Jaroslav Ambróz, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879139
Email: jaro@astro.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 19.6. 2018 18:25:51 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!