Vladimír Dubjel, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879122
Email: vdubjel@astro.sk


Dátum a čas: 23.1. 2022 16:01:23 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!