Jozefína Čekovská
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879180
Email: jcekovska@astro.sk


Dátum a čas: 22.9. 2020 10:23:34 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!