Slávka Zozuľaková, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879123
Email: szozulakova@ta3.sk


Dátum a čas: 29.2. 2020 05:27:59 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!