Michal Trembáč, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879155
Email: mtrembac@astro.sk


Dátum a čas: 22.9. 2020 09:52:33 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!