Štefan Irha
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879124
Email: sirha@astro.sk


Dátum a čas: 17.2. 2020 05:49:11 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!