Miroslav Hutár, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879111
Email: mhutar@astro.sk


Dátum a čas: 13.11. 2018 19:13:13 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!