Miroslav Hutár, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879111
Email: mhutar@astro.sk


Dátum a čas: 18.9. 2018 19:34:17 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!