Martin Benko, Mgr. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879166
Email: mbenko@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 24.10. 2017 09:33:10 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!