Ján Klein
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879132
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 18.6. 2018 09:45:25 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!