Javier Sergio Manrique González, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879137
Email: smanrique@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 18.6. 2018 09:46:48 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!