Zlatica Pazúrová
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879111
Email: zpazurova@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 19.6. 2018 18:27:36 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!