Miroslav Alman, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879124
Email: alman@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 15.12. 2017 07:14:10 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!