•  
EnglishEnglish

Názov: Určenie fyzikálnych parametrov a presnej paralaxy zákrytovej dvojhviezdy V923 Sco.
Autori: Pribulla, T. a kol.
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Článok prezentuje nové pozorovania jasnej a blízkej južnej zákrytovej dvojhviezdy V923 Sco. Kolektív autorov získal pre objekt presnú družicovú fotometriu (MOST), ktorá po prvýkrát ukázala sekundárny zákryt s hĺbkou len 13mmag. Pre objekt bola získaná aj interferometria s dlhou základňou (VLTI), ktorá umožnila rozlíšiť objekt počas 9 epoch. Simultánna analýza pozičných meraní, radiálnych rýchlostí, fotometrických pozorovaní ale aj pomerom tokov na viacerých vlnových dĺžkach viedla k vysokopresným parametrom dráhy dvojhviezdy a absolútnym parametrom zložiek. Najdôležitejším výsledkom je priame určenie vzdialenosti objektu porovnaním premietnutej veľkosti spektroskopickej a vizuálnej dráhy. Zodpovedajúca paralaxa, π = 16.018 ± 0.009 mas, bola neskôr nezávisle potvrdená v Gaia DR2 ( π = 16.070 ± 0.054 mas). Výsledok potvrdzuje spoľahlivosť paraláx z kozmickej misie GAIA aj pre objekty na hornej hranici jasnosti (V = 5.91).
Referencia: Astronomy and Astrophysics, 616, 49 (2018


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:17:01 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!