•  
EnglishEnglish

Názov: Opakovaný úkaz úzko-smerovaných výtryskov zo zrúteného disku symbiotického prototypu Z And: Vzťah ku dlhotrvajúcej fáze aktivity
Autori: A. Skopal, T. N. Tarasova, M. Wolf, P. Dubovský, I. Kudzej
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Aktívne fázy niektorých symbiotických dvojhviezd trvajú roky až desiatky rokov. Proces akrécie na bieleho trpaslíka (BT) z jeho obrieho súputníka, ktorý udržuje dlhodobú aktivitu a niekedy vedie k ejekcii úzko-smerovaných výtryskov, nie je doteraz dobre pochopený. Behom vzplanutia 2009-10 symbiotického prototypu Z And sme znova merali výrazné bipolárne výtrysky hmoty so súčasným objavením sa rýchlej svetelnej variability na časovej škále hodín, podobne ako pri vzplanutí v r. 2006. Tieto javy sme vysvetlili zrútením sa vnútorných častí disku okolo BT v dôsledku jeho výrazného zvýšenia svietivosti počas vzplanutí. Prechodná ejekcia výtryskov zo Z And okolo maxima vzplanutí signalizuje prechodnú akréciu hmoty tempom vyšším než je horná hranica stabilného horenia vodíka na povrchu BT, čo ukazuje na podstatu vzplanutí `typu Z And'. Zvýšená akrécia v dôsledku zrútenia disku, podporovaná akréciou hviezdneho vetra z obrieho súputníka môže udržať vysokú svietivosť BT po dlhý čas, až do vyčerpania hmoty disku. Úzko-smerované výtrysky takto ukazujú na príčinu dlhotrvajúcich aktívnych fáz symbiotických hviezd.
Referencia: The Astrophysical Journal, 858:120 (12pp), 2018


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:56:57 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!