•  
EnglishEnglish

Názov: Multivlnové obrázkovanie a spektroskopia chromosférického vyparovania hmoty v slnečnej erupcii triedy M
Autori: A. Veronig, J. Rybák, P. Gömöry, S. Berkebile-Stoiser, M. Temmer, W. Otruba, B. Vršnak, W. Pötzi, D. Baumgartner
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Analyzovali sme spektrospopické pozorovania chromosférického vyparovania hmoty v porovnaní s dodaním energie prostredníctvom toku elektrónov, ktorý bol určený z rentgénových dát, v bielej erupcii triedy M2.5 z 6. júla 2006. Jav bol zaznamenaný rýchlym spektroskopickým módom prístrojom SOHO/CDS kombinovaným so snímkovaním v rôznych vlnových dĺžkach vo vizuálnej, ultrafialovej a rentgénovej oblasti spektra počas koordinovanej kampane JOP171. Počas maxima erupcie bol pozorovaný pohyb hmoty k slnečnému povrchu v čiarach He I a O V, ktoré sa tvoria v chromosfére a prechodovej oblasti, a súčasne i smerom od slnečného povrchu v koronálnej čiare Si XII. Príkon energie tokom elektrónov, určený na základe HXR pozorovaní družice RHESSI, vedie k explozívnej chromosférickej evaporácii plazmy v súlade s pozorovanými pohybmi plazmy. Avšak pre neskoršiu výraznú emisiu rentgénového žiarenia, keď je miesto najsilnejšieho deponovania energie práve v mieste kde bola situovaná štrbina spektrometra CDS, je situácia neobvyklá. Spektrá čiary O V, vznikajúcej v prechodovej oblasti, vykazujú vývoj v dvojkomponentnej štruktúre čo vedie k superpozícii nepohyblivej plzmy súčasne s plazmou smerujúcou od slnečného povrchu s rýchlosťou až 280 km/s v mieste lokalizovanom v erupčnej stuhe. Príkon energie elektrónmi v tomto čase je však príliš malý pre spustenie explozívneho odparovania plzmy. Tieto neočakávané zistenia indikujú že erupčná plazma v teplotnom režime prechodovej oblasti je dynamickejšia, komplexnejšia a jemnejšie štrukturovaná ako sa predpokladá v hydrodynamických simuláciách.
Referencia: The Astrophysical Journal 719, 655-670 (2010)


Dátum a čas: 17.1. 2022 07:43:03 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!