•  
EnglishEnglish

Názov: Astronomická olympiáda (b)
Autori: L. Hric, J. Zverko, J. Svoreň, E. Kundra
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Astronomická olympiáda (AO) je súťaž žiakov základných a stredných škôl na Slovensku z astronómie a príbuzných vied. Organizátorom projektu APVV (LPP-0172-06) je Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV a spoluriešiteľskou organizáciou je aj AsÚ SAV. Do riešenia príkladov a praktických úloh sa zapojili stovky žiakov a študentov zo 45 základných a 35 stredných škôl. Najvyššou formou odmeny pre najlepších riešiteľov zo stredných škôl bola účasť na Medzinárodných olympiádach astronómie a astrofyziky (IOAA). Našou úlohou bolo vyhľadávať talentovaných žiakov a študentov, prehĺbiť ich záujem v oblasti astronómie a v príbuzných vedách, vzdelávať ich formou špeciálnych seminárov a na medzinárodnej súťaži overiť a porovnať získané vedomosti v rámci mnohých krajín z celého sveta. Počas 4 ročníkov IOAA sa jej zo Slovenska zúčastnilo celkove 11 študentov, všetci sa stali jej úspešnými riešiteľmi a pre Slovensko vybojovali 2 bronzové, 1 striebornú a 2 zlaté medaile. 6 študentov spomedzi najlepších riešiteľov sme získali pre štúdium fyziky a astronómie na univerzitách na Slovensku, v Českej republike a vo Veľkej Británii. Najúspešnejším bol rok 2010, keď sme na IOAA v Pekingu získali zlatú aj striebornú medailu a náš študent Peter Kosec sa umiestnil v celkovom poradí na štvrtom mieste vo svete. Na projekte AO sa z AsÚ SAVpodieľali: L. Hric – vedúci riešiteľ, J. Zverko – štatutár J. Svoreň – člen a E. Kundra – správca WEB stránky AO (www.sas.astro.sk /Akcie/AO/).
Referencia: L. Hric, M. H. Bartolomejová.: Astronomická olympiáda – 3 roky úspechov, Zborník príspevkov z odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 2. - 3. 11. 2009, MŠ SR, ISBN 978-80-969956-4-6, p. 70 - 72. (vyšlo v r. 2010) L. Hric, M. H. Bartolomejová.: Aktivity Astronomickej olympiády v roku 2010, Zborník príspevkov z odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 29. 11. - 1. 12. 2010, MŠ SR. M. H. Bartolomejová, L. Hric.: Vyhodnotenie projektu Astronomickej olympiády a jej budúcnosť, Zborník príspevkov z odbornej konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 29. 11. - 1. 12. 2010, MŠ SR.


Dátum a čas: 17.1. 2022 07:57:30 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!