•  
EnglishEnglish

Názov: Fyzikálne parametre žiarenia symbiotických dvojhviezd odvodené z UBV magnitúd
Autori: Z. Cariková. A. Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: V optickej oblasti spektrum symbiotických dvojhviezd pozostáva z príspevkov od chladného obra, symbiotickej hmloviny a horúcej hviezdy. Silné emisné čiary sú preložené cez kontinuum. Navrhli sme jednoduchú metódu, na základe ktorej je možné určiť fyzikálne parametre jednotlivých zložiek žiarenia z fotometrických UBV magnitúd. Metódu sme aplikovali na symbiotické hviezdy AX Per, AG Dra, AG Peg a Z And, symbiotické novy RR Tel a V1016 Cyg, a klasickú novu V1974 Cyg počas jej hmlovinnej fázy. V týchto systémoch sme odhadli elektrónovú teplotu a emisný objem hmloviny a magnitúdu obra vo filtri V. Naše výsledky sú v dobrom súlade s výsledkami získanými nezávisle pomocou presného modelovania rozdelenia energie v UV-IR spektre.
Referencia: New Astronomy 15, 637-645 (2010)


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:24:49 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!