•  
EnglishEnglish

Názov: Magnetická slučka vynárajúca sa v oblasti vnútra slnečnej granuly.
Autori: P. Gömöry, C. Beck, H. Balthasar, J. Rybák, A. Kučera, J. Koza, H. Wöhl
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Analyzovali sme časový vývoj maloškálovej magnetickej slučky vynárajúcej sa v oblasti vnútra slnečnej granuly. Ide o prvý popis uskutočnený na základe použitia dát z pozemského ďalekohľadu. Jedná sa o veľmi jedinečné polarimetrické a spektrálne dáta získané s veľkým priestorovým rozlíšením Časový vývoj slučky, trvajúci približne 12 minút, je znázornený na priloženom obrázku. V počiatočných fázach sme v miestach vynárania sa slučky zaregistrovali len lineárne polarizované žiarenie čo poukazuje na prítomnosť hlavne horizontálneho magnetického poľa. Neskôr boli na obidvoch koncoch oblasti so zvýšenou lineárnou polarizáciou zaznamenané aj signály zodpovedajúce kruhovo polarizovanému žiareniu. Tieto nové útvary mali navyše opačnú orientáciu vektora polarizácie. Výslednú pozorovanú konfiguráciu je tak možné stotožniť s malou štruktúrou magnetického poľa v tvare slučky v slnečnej granule. Žiarenie pochádzajúce zo strednej časti objavujúcej sa slučky bolo navyše výrazne posunuté do modrej oblasti spektra, čo podporuje hypotézu o jej vynáraní sa. Zistili sme, že stredná hodnota magnetickej indukcie vynárajúcej sa slučky bola približne 450 G a celkový magnetický tok približne 3x10^(17) Mx. Pre interpretáciu získaných výsledkov sme vytvorili 3D numerický model vynárajúcej sa slučky. Preukázali sme, že medzi parametrami získanými z pozorovania a zo simulácie je veľmi dobrý kvalitatívny súlad, čo výrazne podporuje tvrdenie, že slučka sa vynárala spod slnečného povrchu.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 511, A14 (2010)


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:37:36 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!