•  
EnglishEnglish

Názov: AG Draconis pozorovaná s XMM-Newton
Autori: R. Gonzalez-Riestra, R.F. Viotti, T. Iijima, C. Rossi, F. Montagni, S. Bernabei, A. Frasca, A. Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Pre symbiotickú hviezdu AG Draconis bola zistená anti-korelácia medzi tokmi žiarenia v oblasti spektra mäkkých X-lúčov a optickej oblasti počas jej kľudných a aktívnych fáz. Táto anti-korelácia predstavuje všeobecnú vlastnosť, ktorá je nezávislá na mohutnosti a type vzplanutia. Behom vzplanutia sa svietivosť bieleho trpaslíka zvyšuje, ale žiarenie je silno absorbované okolohviezdným materiálom. Naopak, v optickej oblasti spektra dochádza k zvýšeniu jasnosti, indikovanej priamo fotometrickými meraniami a presne kalibrovanými nízko-disperznými spektrami. Je to dôsledok zvýšenia opacity materiálu v blízkom okolí bieleho trpaslíka v dôsledku zvýšenej produkcie hviezdneho vetra.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 481, 725-734 (2008)


Dátum a čas: 17.1. 2022 07:25:49 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!