•  
EnglishEnglish

Názov: Extrémne rýchle brzdenie rotácie magnetickej hviezdy HD 37776
Autori: Mikulášek, Z., Krtička, J., Henry, G. W., Zverko, J., Žižňovský,, J. Bohlender, D., Romanyuk, I. I. et al.
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Svetelné a spektrálne zmeny chemicky pekuliárnych hviezd vysvetľuje model nakloneného rotátora s rotačnou periódou, ktorá je dlhodobo stabilná. Porovnanie historických pozorovaní so súčasnými naznačilo, že v prípade magnetickej CP hviezdy héliového typu HD 37776 došlo k predĺženiu rotačnej periódy. Analyzovali sme všetky dostupné pozorovania od roku 1976, t. j. 1707 fotometrických meraní v sytémoch uvby, UBV, Tycho fotometrie satelitu Hipparcos, ako aj 550 vlastných pozorovaní z rokov 2006 a 2007, 53 spektrofotometrických meraní čiary He I 4026 A, intenzít a radiálnych rýchlostí spektrálnych čiar na 23 Reticonových spektrách z CFHT, 35 CCD Zeemanovských spektrách zo 6-m ďalekohľadu SAO, 8 spektrách 2-m ďalekohľadu na Rožene a 6 spektrách 2-m ďalekohľadu v Ondřejove. Zistili sme, že za 31 rokov sa rotačná perióda predĺžila o takmer 18 sekúnd a že spomaľovanie zrejme ďalej pokračuje. Po vylúčení dvojhviezdnosti, precesie rotačnej osi a vývojových zmien sme dopeli k záveru, že spomalenie rotácie sa týka prinajmenšom povrchových vrstiev a je dôsledkom straty rotačného momentu procesmi prebiehajúcimi v rozsiahlej magnetosfére hviezdy.
Referencia: Astronomy and Astrophysics, Volume 485, Issue 2, 2008, pp.585-597


Dátum a čas: 22.1. 2022 03:04:58 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!