•  
EnglishEnglish

Názov: Účinnosť radiačného tlaku na mikročastice – experiment vs. teória
Autori: M. Kocifaj
Popis: Primárnym cieľom projektu je experimentálne overenie teoreticky získaných účinností radiačného tlaku pôsobiaceho na mikrometrové čiastočky prachu. V roku 2008 boli vykonané merania v laboratóriách nemeckého partnera. Ukázalo sa, že v prípade nevýrazného zníženia tlaku vzduchu v aparatúre je efekt tlaku žiarenia potlačený inými efektami, hlavne fotoforézou. Zmenou konfigurácie systému sa dosiahlo zníženie tlaku o ďalšie dva rády a radiačný tlak sa stal dominantným efektom. Po interakcii s laserovým žiarením sa levitujúce častice pohybovali v závislosti od ich tvaru, veľkosti a chemického zloženia – práve tak ako to predpokladali teoretické výsledky. Využitím výsledkov relativisticky kovariantných formulácií sme boli schopní odvodiť nerovnosti obsahujúce aj účinné prierezy extinkcie, absorpcie a rozptylu. Tieto výsledky budú v ďalšom roku konfrontované s detailnými numerickými výpočtami reprezentujúcimi riešenia Maxwellových rovníc a následne budú verifikované aj experimentálne.
Referencia: Mon. Not. R. Astron. Soc. Vol. 390, no. 4 (2008), p. 1491-1495


Dátum a čas: 17.1. 2022 07:52:01 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!