•  
EnglishEnglish

Názov: Neurčitosť fyzikálnych charakteristík prachových obálok AGB hviezd
Autori: M. Kocifaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Vlastnosti vzdialených plynoprachových objektov sú zvyčajne získavané nepriamo – spektroskopicky alebo spracovaním meraných optických charakteristík ako sú extinkcia, fázová funkcia rozptylu alebo polarizácia. Optická hrúbka hustých prachových obálok AGB hviezd je inými autormi počítaná pomocou Mieho teórie rozptylu, pričom sa tradične predpokladá, že tvar mikrometrových čiastočiek sa príliš neprejaví na meranej intenzite žiarenia vo viditeľnej časti spektra. Naša práca vôbec prvý krát ukázala, že tento doposiaľ prijímaný predpoklad nie je správny a že neurčitosť v detegovanej intenzite žiarenia z dôvodu neurčitosti tvaru častíc kozmického prachu môže byť až 30%. Tento fakt indikuje, že skutočné a pôvodne predpokladané rozmery čiastočiek prachu sa môžu navzájom značne odlišovať. Dôsledkom toho sa bude meniť aj dynamický vývoj ako aj doba života populácie prachových zŕn v AGB obálkach.
Referencia: Astrophys. Space Sci. Vol. 317, no. 1-2 (2008), p. 31-38.


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:06:09 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!