•  
EnglishEnglish

Názov: Simulácia tvorby Ortovho oblaku komét
Autori: DYBCZYŃSKI Piotr A., LETO Giuseppe, JAKUBÍK Marián, PAULECH Tomáš, NESLUŠAN Luboš
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Pochopenie vzniku vzdialeného rezervoára komét je dôležité pri vypracovaní detailného scenára vzniku celej našej planetárnej sústavy. Najefektívnejší a dostatočne spoľahlivý spôsob, ako študovať dynamický vývoj oblaku, je numerické simulovanie. V práci sme uskutočnili simuláciu dynamického vývoja proto-planetárneho disku, ktorý bol reprezentovaný doteraz najväčším počtom 10038 testovacích častíc. Simulácia pokryla čas prvých 2 miliárd rokov. Výpočty boli realizované gridovým počítaním, pričom sa využilo 240 rýchlych procesorov počas asi 5 mesiacov. Pre zvládnutie úlohy bola nevyhnutná spolupráca astronómov z troch krajín a taktiež s prevádzkovateľmi gridu na Slovensku a v Taliansku. Medzi mnohými zaujímavými výsledkami sa ukázala nízka účinnosť formovania sa kometárneho oblaku, silné zastúpenie vysokých galaktických sklonov kometárnych dráh, ako aj to, že kométy prichádzali do oblaku nielen z oblasti Urána-Neptúna, ale aj Jupitera-Saturna a z transneptúnickej oblasti.
Referencia: Astronomy and Astrophysics 487, 345-355 (2008); MNRAS 391, 1350-1358 (2008)


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:21:03 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!