•  
EnglishEnglish

Názov: Urýchlenie rýchlych halo koronálnych výronov hmoty a synchronizované tvrdé rentgénové žiarenie v erupciách
Autori: M. Temmer, A. Veronig, B. Vršnak, J. Rybák, P. Gömöry, S. Stoiser, D. Maričić
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Skúmali sme dve dobre pozorované rýchle halo koronálne výrony hmoty pokrývajúc kompletnú kinematiku koronálnych výronov hmoty vrátane ich inicializácie a impulznej akceleračnej fázy a s nimi súvisiace slnečné erupcie. Zistili sme tesnú synchronizáciu medzi akceleračným profilom koronálneho výronu hmoty a uvoľnením energie erupcie indikovaným nárastom tvrdého rentgénového žiarenia meraného družicou RHESSI keďže maximá oboch sú súčasné s neurčitosťou 5 minút. Tieto zistenia indikujú blízky fyzikálny súvis medzi oboma javmi a sú interpretované v rámci spätného súvisu medzi kinematikou koronálneho výronu hmoty a procesom rekonexie v prúdovej vrstve pod koronálnym výronom hmoty.
Referencia: The Astrophysical Journal 673, L95-L98 (2008)


Dátum a čas: 22.1. 2022 04:09:09 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!