•  
EnglishEnglish

Názov: Pozorovanie turbulencie v konvekcii na slnečnom povrchu: korelácie parametrov spektrálnych čiar
Autori: A. Hanslmeier, A. Kučera, J. Rybák, H. Wöhl
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Využijúc pozorovania slnečných fotosférických čiar štrbinovým spektrografom bolo 2D pole povrchu Slnka skenované 16 minút a tak bol získaný časový rad 2D variácií spektrálnych parametrov. Cieľom bolo skúmať detailne výskyt turbulencie ktorá môže byť meraná zmenami šírky profilu spektrálnych čiar. Variácie intenzity kontinua poslúžili ako proxy pre granulárne /jasné/ a intergranulárne /tmavé/ oblasti povrchu. Výsledky ukazujú že turbulencia nie je obmedzená len na interganulárny priestor ale je vytváraná i horizontálnymi pohybmi plazmy ktoré sa môžu stávať supersonickými vedúc k turbulencii. Tieto pohyby vytvárajú zjasnenia ako je predpovedané teoretickými modelmi. Preto zvýšené variácie šírky čiar sa nachádzajú ako v jasných tak i v tmavých oblastiach povrchu. Sobelov filter bol použitý na detekciu oblasti s veľkým gradientom spektrálnych parametrov čiar. Aplikovaním tohoto filtra na variácie rôznych spekrálnych prametrov pozorovanej 2D oblasti sme dokázali určiť či existuje podobnosť oblastí s veľkým gradientom s ostatnými parametrami ktoré charakterizujú granulárne pohyby ako sú variácie intenzity a rýchlosti.
Referencia: Solar Physics 249, 293-306 (2008)


Dátum a čas: 17.1. 2022 08:59:32 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!