Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

  • Mgr. Martin Vaňko, PhD. - predseda
  • Mgr. Peter Gömöry, PhD. - podpredseda
  • Ing. Anna Bobulová
  • Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
  • Mgr. Marián Jakubík, PhD.
Zápisnice a materiály k rokovaniam:


Dátum a čas: 20.6. 2019 09:40:52 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!