Dozorná rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

  • Mgr. Martin Venhart, PhD. - vykonávajúci právomoci predsedu
  • Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
  • Ing. Romana Jurkiewiczová
Zápisnice:


Dátum a čas: 18.12. 2018 17:51:23 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!