Súhrnná správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000,00 EUR

s cenami od 1 000 do 10 000 EUR bez DPH (tovary a služby) a od 1 000 do 20 000 EUR bez DPH (stavebné práce), v zmysle § 102 ods. 4) zákona o verejnom obstarávaní

 • 2017
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2016
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2015
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2014
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2013
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2012
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok
  • 1. štvrťrok
 • 2011
  • 4. štvrťrok
  • 3. štvrťrok
  • 2. štvrťrok

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 16.7. 2018 06:28:14 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!