•  
EnglishEnglish

Slovenský národný komitét
pre Medzinárodnú astronomickú úniu (IAU)


Komitét

 • Predseda: Dr. Luboš Neslušan
  	Adresa: 
  	Astronomický ústav  
  	Slovenská akadémia vied  
  	059 60 Tatranská Lomnica
  	Slovenská republika
  
 • Podpredseda: Doc. Dr. Leonard Kornoš
  	Adresa: 
  	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  	Univerzita Komenského
  	842 48 Bratislava
  	Slovenská republika
  
 • Tajomníčka: Dr. Ján Budaj
  	Adresa: 
  	Astronomický ústav  
  	Slovenská akadémia vied  
  	059 60 Tatranská Lomnica
  	Slovenská republika
  
 • Členovia:
  • Dr. Mária Hajduková Jr.
  • Dr. Augustín Skopal
  • Dr. Martin Vaňko

Novinky/oznamy


Zápisy zo stretnutí komitétu a výročné správy

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 18.7. 2018 16:32:33 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!