•  

Vstup na pracovisko Geofyzikálneho ústavu SAV v Starej Lesnej a jeho meteorologické observatóriá
v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese pre médiá a verejnosť.
povoľujú funkcia e-mail telefón / mobil
Mgr. Anna Pribullová, PhD. vedúci oddelenia Fyziky atmosféry apribull@ta3.sk 052 7879146
0908 635 343
Ing. Svetlana Bičárová, PhD. bicarova@ta3.sk 052 7879165
0903 167 362


Exkurzie pre školy na pracovisko Geofyzikálneho ústavu SAV v Starej Lesnej
a jeho meteorologické observatórium v Starej Lesnej.
povoľuje funkcia e-mail telefón / mobil
Dušan Božik vedúci meteorologických observatórií bozik@ta3.sk 052 7879145
0915 525 660

Pred exkurziou je potrebné vyplniť a potvrdiť tento formulár a po exkurzii ho odovzdať D. Božikovi.Popularizáciu v uvedených oblastiach uskutočňujú nasledovní pracovníci:
oblasť pracovník e-mail telefón / mobil
Meteorologické a optické javy v atmosfére Zeme, slnečné žiarenie Mgr. Anna Pribullová, PhD. apribull@ta3.sk 052 7879146
0908 635 343
Fyzikálne a chemické procesy v hraničnej vrstve atmosféry Zeme Ing. Svetlana Bičárová, PhD. bicarova@ta3.sk 052 7879165
0903 167 362
Vzťahy medzi zložkami prírodných ekosystémov v horských klimatických podmienkach Mgr. Jozef Mačutek jmacutek@ta3.sk 052 7879165

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 26.5. 2018 08:25:14 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!