Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 20.6. 2019 08:54:14 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!