Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 19.4. 2019 18:15:03 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!