Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 20.4. 2021 14:30:29 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!