Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 24.1. 2021 22:10:57 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!