Novinky / Podujatia EnglishEnglish

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014
10. – 16. novembra 2014

Informácia o akciách poriadaných Astronomickým ústavom SAV


Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 21.6. 2018 08:30:38 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!